Poskytujeme služby zejména v těchto oblastech práva:


Občanské právo
 • zastupování v řízení před soudy
 • sepis občanskoprávních smluv
 • převody nemovitostí včetně zápisů do katastru nemovitostí
 • sepis závěti
 • zastupování v dědickém řízení
 • vymáhání pohledávek, exekuce
 • ochrana osobnosti
 • náhrada škody
 • nájem a podnájem bytů a nebytových prostor
 • právní konzultace
Rodinné právo
 • zastupování v řízení před soudy
 • příprava předmanželských smluv a smluv o zúžení SJM
 • úprava vyživovací povinnosti
 • sepis dohod o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu před a po rozvodu manželství
 • sepis smluv o vypořádání společného jmění manželů vzájemných majetkových práv manželů
 • právní konzultace
Pracovní právo
 • zastupování v řízení před soudy
 • sepis pracovněprávních smluv a dohod
 • vztahy z pracovních a obdobných poměrů
 • náhrada škody
 • právní konzultace
Správní právo
 • zastupování před správními orgány
 • konzultace ve věcech týkajících se správního práva
Ústavní právo
 • řízení před Ústavním soudem
Trestní právo
 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • zastupování v přestupkovém řízení
 • právní konzultace

Rychlý kontakt:

Mgr. Jana Hrdličková
Muchova 9 / 223
160 00 Praha 6

Telefon: +420 233 355 417
Fax: +420 233 355 417
e-mail: jana.hrdlickova@akhrdlickova.cz

Najdete nás...
mapu zvětšíte kliknutím…

Máte na nás jakykoli dotaz? Kontaktujte nás…